štvrtok 14. marca 2019

Stretnutie s históriou

Záhorie v čase Veľkej Moravy

Slávne obdobie našej histórie, keď vládli Rastislav, či Svätopluk, keď Konštantín a Metod hlásali Božie slovo našim predkom a stavali prvé kostoly a husto osídlené Záhorie bolo spojivom medzi Moravským a Nitrianskym kniežatstvom, si predstavíme na najbližšom Stretnutí s históriou.

piatok 15. februára 2019

Stretnutie s históriou

Záhorie na pohľadniciach A. Wiesnera

Februárové Stretnutie s históriou sa ponesie v duchu starých pohľadníc. V Malackách sídlila tlačiareň A. Wiesnera, ktorá vydávala veľké množstvo pohľadníc, ktoré sú dnes dôležitým zdrojom informácií o vzhľade obcí (nielen) na Záhorí i cenným úlovkom zberateľov.