piatok 24. novembra 2017

zborník

Zborník Malacky a okolie 2

Obsah
Tomáš Tandlich: Palatín Pavol Pálffy a františkáni v Malackách v 17. storočí
Marian Havlík: Pavol Pálffy v kontexte s malackým kaštieľom
Ladislav Kačic: Hudba a hudobníci františkánskeho kláštora v Malackách v 17. – 19. stor.
Mária Kršková: Prehľad archívnych dokumentov vzťahujúcich sa k františkánom v Malackách v Štátnom archíve v Bratislave
Pavol Vrablec: Pálffyovské archívne dokumenty v Múzeu Michala Tillnera v Malackách
František Šimoník: Exkurz do histórie vojenstva
Anna Škribová: Vianočné zvyky a tradície
Ivana Fialová: Obyvatelia Malaciek vo svetle daňových súpisov z 18. a 19. storočia
Jozef Škoda: Spolok svätého Vojtecha
Mária Gelingerová: Spolok svätého Vojtecha – miestna skupina Malacky
Štefan Valachovič: Spomienka k 120. výročiu narodenia Martina Benku
Anton Srholec: Nešťastné 20. storočie
Eduard Kožuch: Likvidácia kláštora v Malackách v noci z 13. na 14. apríla 1950


Tiráž
Názov: 
Malacky a okolie 2
Podnázov: 
História
Zostavil: 
Mgr. Pavol Vrablec
Grafické spracovanie: 
Radoslav Vaško
Tlač a výroba: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: 
Malacky
Vydavateľ: 
Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2009
Vydanie: 
Prvé
Počet strán: 148
ISBN 978 – 80 – 969620 – 2 – 0