pondelok 27. novembra 2017

zborník

Zborník Malacky a okolie 8

Obsah

Jakub Tamaškovič, Marek Hladík: Povodie dolnej Moravy vo včasnom stredoveku (Tézy z hranice 2)
Pavol Vrablec: Ako je to s dátumom najstaršej písomnej zmienky o Borskom Mikuláši?
Katarína Kořínková: Cesta môjho predka na Slovensko
Terézia Pavlásková: Učiteľ Bartolomej Gažo
Terézia Pavlásková: Učiteľ Jozef Kišon a jeho pôsobenie v Zohore
Andrej Wsól: Migranti z Malaciek do USA (1892 – 1946)

Andrej Wsól: Železničná stanica Kúty v rokoch 1943 – 1944
Monika Suchánková: Rodina a rodinný život v detskom domove Macejko v Malackách

Tiráž
Názov: 
Malacky a okolie 8
Podnázov: 
História
Zostavil: 
Mgr. Pavol Vrablec, PhD. 
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: 
Malacky
Vydavateľ: 
Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 
2015
Vydanie: 
Prvé 
Počet strán: 190
ISBN 978 – 80 – 89835 – 00 – 3