utorok 28. novembra 2017

zborník

Zborník Malacky a okolie 1

Obsah

Pavol Vrablec: Malacky v stredovekých dokumentoch
Martin Hoferka: Farská správa Malaciek a okolia
Peter Michalovič: Ľudové hudobné tradície Malaciek a južného Záhoria
Tomáš Tandlich: Artikuly debnárskeho cechu v meste Malacky z roku 1669
Tomáš Tandlich: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669
Ivana Fialová: Hospodárska a sociálna situácia v Malackách v 18. storočí
Richard Drška: Mestečká Gajary a Veľké Leváre v 18. storočí
Martin Macejka: Prevratové udalosti v Malackách v roku 1918
František Šimoník: 85. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku
Stano Bellan: Hľadali sme tajné chodby

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 1
Podnázov: Zborník príspevkov – história
Zodp. red.: Mgr. Jana Zetková
Grafické spracovanie: Radoslav Vaško
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera
Rok vydania: 2008
Vydanie: Prvé
Počet strán: 164
ISBN 978 – 80 – 969620 – 1 – 3