piatok 24. novembra 2017

zborník

Zborník Malacky a okolie 7

Obsah


Jana Zaťková: Prvá svetová vojna
Andrej Wsól: Prvá svetová vojna a Záhorie
Lucia Szőcsová: Malacky počas prvej svetovej vojny v zápisniciach obecného zastupiteľstva
Mária Zacharová: Vojaci vyhlásení za mŕtvych z územia dnešného okresu Malacky po prvej svetovej vojne
Andrej Wsól: Dostihové preteky na Marhečku
Martin Macejka: Záhorácka ulica v Malackách
Pavol Vrablec: Opis klaštera a kostela malackeho
Pavol Vrablec: Liek proti tuberkulóze z roku 1658
Pavol Vrablec: Liek proti žltačke
Andrej Wsól: Malačania v prvej svetovej vojne
Andrej Wsól: Z korešpondencie vojakov
Mária Zacharová: Zoznam vojakov vyhlásených za mŕtvych po prvej svetovej vojne
Marta Bukovčáková: Spomienky Jána Kissaryho na prvú svetovú vojnu a ďalšie roky života
Augustín Hujsa: Spomienky na „starečkovu prvú svetovú vojnu“
Alfréd Swan: Ako som športoval a hral futbal za Malacky

Tiráž
Názov: 
Malacky a okolie 7
Podnázov: 
História
Zostavil: 
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: 
Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: 
Malacky
Vydavateľ: 
Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 
2014
Vydanie: 
Prvé
Počet strán: 224
ISBN 978  80  969620  8  2