piatok 24. novembra 2017

zborník

Zborník Malacky a okolie 5

Obsah
Stano Bellan: O význame symbolov a hodnote spomienok
Taťjana Šeniglová: Postavenie židov v dejinách ľudstva
Tomáš Tandlich: Židia v Malackách a v Bratislavskej stolici v 17. až 19. storočí
Martina Fiamová: Židia na Slovensku v rokoch 1938-1945 s prihliadnutím na situáciu v Malackách
Martin Macejka: Židovské domy v Malackách na začiatku 20. storočia
Peter Juza: Tolerancia – intolerancia ako aktuálny teoreticko-praktický problém
Martin Hoferka: Cirkevná správa na Záhorí v minulosti
Pavol Vrablec: Pálfiovské srdcia v Malackách
Monika Suchánková: Rómovia
Peter Ondrus: Podzemie Malých Karpát
Andrej Wsól: Letisko Kuchyňa za Slovenského štátu
Andrej Wsól: Ukrajinskí utečenci na Záhorí v 40. rokoch 20. storočia
Martin Macejka: Notári v Malackách do roku 1950
Martina Soukupová: Vlaková nehoda. Veľké Leváre, 11. 6. 1983

Tiráž
Názov: 
Malacky a okolie 5
Podnázov: 
História
Zostavil: 
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: 
Malacky
Vydavateľ: 
Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 
2012
Vydanie: 
Prvé
Počet strán: 152
ISBN 978 – 80 – 969620 – 5 – 1