piatok 24. novembra 2017

zborník

Zborník Malacky a okolie 3

Obsah
Martin Macejka: Františkánske gymnázium v Malackách
Mária Kršková: Priblíženie osobnosti Jozefa Mansveta Olšovského
Peter Jašek: Akcia K so zameraním na likvidáciu františkánskeho kláštora v Malackách
Taťjana Šeniglová: Barbarská noc v Malackách
Kristian Elschek: Výsledky nových archeologických výskumov na Záhorí
Pavol Mešťan: Stručný pohľad do histórie židovstva na Slovensku
Daniel Hupko: K otázke vzájomného vzťahu Pálfiovcov a Malaciek
Mária Kršková: Zločin a trest v Malackách v 18. - 19. storočí
Denisa Bogdalíková: Dominik Skutecký – životom Európan, srdcom Slovák
Monika Kratochvílová: Františkáni v Malackách a ich prínos v oblasti výchovy a vzdelania v prvej polovici 20. storočia
Spomínanie Jozefa Esterleho zo Zohoru


Tiráž
Názov: 
Malacky a okolie 3
Podnázov: 
História
Zostavil: 
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Dominika Šedivá
Tlač a výroba: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: 
Malacky
Vydavateľ: 
Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 
2010
Vydanie: 
Prvé
Počet strán: 208
ISBN 978 – 80 – 969620 – 3 – 7