pondelok 27. novembra 2017

zborník

Zborník Malacky a okolie 9

Obsah
Katarína Hladíková: Hrnčiarske remeslo v praveku z pohľadu archeológie
Jozef Pavlásek: Murári na Záhorí
Mária Zacharová: Mlyny a mlynári na Plaveckom panstve do konca 18. storočia
Mária Zacharová: Mlynári, pivovarníci a piliari v Malackách
Lucia Sz
őcsová: Živnosti a podniky v Malackách
Martin Macejka: Lekárne v Malackách do polovice 20. storočia
Terézia Pavlásková, Jozef Pavlásek: Okresné živnostenské spoločenstvo v Malackách v rokoch 1926 – 1952
Peter Mráz: Vinohradník – pastier – včelár (v slovenskej klasicistickej poézii)
Anton Mikšík: Podnikateľské aktivity rodiny Františka Mikšíka v prvej polovici 20. storočia
Mária Rybáriková: Kominár
Eva Žilavá: Môj otec – živnostník
Martin Švec: Kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách: Gotický, či renesančný? Úvaha o datovaní
Monika Mičudová: Pavol IV. Pálfi ako podporovateľ barokového výtvarného umenia a architektúry

Tiráž
Názov: 
Malacky a okolie 9
Podnázov: 
História
Zostavil: 
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: 
Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: 
Malacky
Vydavateľ: 
Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 
2016
Vydanie: 
Prvé
Počet strán: 248
ISBN 978 – 80 – 89835 – 01 – 0