piatok 24. novembra 2017

zborník

Zborník Malacky a okolie 4

Obsah
Elena Kurincová: Živnosti a možnosti ich múzejnej dokumentácie
Peter Brezina: Náčrt vývoja živnostníctva v Malackách v r. 1872 – 1950
Mária Zacharová: Roľnícke družstevné liehovary v Malackách a okolí
František Synek: Slovanské hradiště v Mikulčicíci, národní kulturní památka
Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách
Pavlína Habová: Na ceste k modernej doprave v Malackách
František Šimoník: Príspevok k dejinám vojenstva na Záhorí
Miroslava Doršicová: Spolkový a kultúrny život v Malackách v medzivojnovom období
Martin Macejka: Telovýchova a šport na františkánskom gymnáziu v Malackách


Tiráž
Názov: 
Malacky a okolie 4
Podnázov: 
História
Zostavil: 
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: 
Malacky
Vydavateľ: 
Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 
2011
Vydanie: 
Prvé
Počet strán: 156

ISBN 978 – 80 – 969620 – 4 – 4