piatok 24. novembra 2017

zborník

Zborník Malacky a okolie 6

Obsah

Pavol Vrablec: Stavebný vývoj Malaciek do polovice 17. storočia
Tomáš Tandlich: Historická topografia Malaciek v rokoch 1566 až 1720
Martin Macejka: Budovy pálfiovského fideikomisu v Malackách v 19. a 20. storočí
Romana Fialová: Stavebný vývoj Malaciek 1945-1989. Výstavba v období socializmu
Ivan Klas: Ľudová architektúra Malaciek
Martin Macejka: Vývoj ulíc v Malackách
Mária Zacharová: Lodné mlyny na rieke Morave
Tomáš Haviar: Panstvo Malacky a úzkorozchodné železnice
Mária Zacharová: Prevratové udalosti v roku 1918 na území bývalého slúžnovského okresu Malacky
Pavlína Habová: Spolok záhorských akademikov v Malackách

Andrej Wsól: Ľahké opevnenia pri Zohore
Ľubomír Morbacher: Železná opona na Záhorí. Systém ochrany štátnych hraníc v rokoch 1948-1989
Pavol Vrablec: Kanonická vizitácia malackej farnosti v roku 1634

Tiráž
Názov: 
Malacky a okolie 6
Podnázov: 
História
Zostavil: 
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Viktória Zalková
Tlač a výroba: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: 
Malacky
Vydavateľ: 
Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 
2013
Vydanie: 
Prvé
Počet strán: 176
ISBN 978 – 80 – 969620 – 6 – 8