pondelok 8. januára 2018

zborník

Zborník Malacky a okolie 10

Obsah

Tünde LENGYELOVÁ: Stravovanie šľachty v období raného novoveku na príklade rodu Pálfiovcov
Pavol VRABLEC: Kráľovská poľovačka v Malackách v roku 1790
Martin MACEJKA: Pálfiovský fideikomis Malacky – Devín – Bátorove Kosihy
Katarína HLADÍKOVÁ: Znovunájdené kachlice z pálfiovského kaštieľa v Malackách
Radoslav ČAMBAL: Laténske osídlenie na Záhorí
Marek BUDAJ: Peňažné pomery na Záhorí v 14. až 15. storočí vo svetle nálezov mincí
Jozef PAVLÁSEK: Július Stríbrnský
Jozef PAVLÁSEK: Vojtech (Albert) Hubek
Andrej WSÓL: Na panstve Mikuláša XIII. Pálfiho
Mária ZACHAROVÁ: Remeselníci v Historii domus františkánskeho kláštora v Malackách
Obrazová príloha


Tiráž
Názov: 
Malacky a okolie 10
Podnázov: 
História
Zostavil: 
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: 
Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: 
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: 
Malacky
Vydavateľ: 
Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 
2017
Vydanie: 
Prvé 
Počet strán: 160
ISBN 978 – 80 – 89835 – 02 – 7Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára